Hanke
Kehittämishanke - 45017

Klockars Online del 2

Svenska Österbottens Ungdomsförbund (SÖU) r.f.

31.07.2017 - 17.12.2019

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Del två av projektet Klockars Online går ut på att knyta invånarna till den lokala föreningen med hjälp av historien genom ett informationsprojekt. Projektet informerar nuvarande och före detta föreningsaktiva om arkivarbete genom föreläsningar, demonstrationer och individuell handledning. Projektet verkar för att tillgängliggöra föreningarnas arkivmaterial digitalt vilket möjliggör att materialet kan studeras av forskare och övriga intresserade. Metoder för att använda arkivmaterialet som en resurs i skolorna tas fram. Arkivet kan bli en samlingsplats för människorna i byarna och ge möjligheter till nya verksamhetsformer i föreningarna. Målet är att intresset för arkivmaterialet ska överleva projektet och bli en naturlig del av föreningsverksamheten.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

45017

Aloituspäivämäärä

31.07.2017

Loppumispäivämäärä

17.12.2019

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

1.2 Tiedonvälitys ja esittelytoimet

Toimenpiteen tyyppi

Koulutus ja tiedonvälitys

Toimenpiteen tarkenne

Tiedonvälitys ja esittelytoimet, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt