Hanke
Kehittämishanke - 49030

Kohti laatua

Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy

30.11.2017 - 30.07.2021

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Kohti laatua -hanke jatkaa Kohti kilpailukykyistä laatua -yhteistyöhankkeen työtavalla Kohti laatua -hankkeen tarkoituksena on parantaa pohjoisen Keski-Suomen pienten yritysten kilpailukykyä lisäämällä laatutietoisuutta ja -osaamista sekä edistää laatutyökalujen käyttöönottoa yrityksissä viestinnän ja tiedottamisen keinoin. Hankkeen avulla yrityksille ja heidän sidosryhmilleen konkretisoidaan toiminnallisen laadun vaikutus yrityksen tuloksellisuuteen ja kilpailukykyyn. Hanke on noin vuoden mittainen aktivointihanke, jonka tärkeimpänä tehtävänä on saada pienet yritykset havahtumaan todellisuuteen, jossa erilaisilla laatutyökaluilla ja - "ajattelulla" voidaan heidänkin toimintaansa tehostaa, auttaa henkilökuntaa jaksamaan ja yritystä pärjäämään paremmin kilpailussa Hankkeessa pidetään yllä ja päivitetään KKL-hankkeessa perustetun laatutiedon sivustoa (kohtilaatua.fi) ja sen sisältämää työkalupakkia.. Hankkeen avulla yritykset aktivoidaan toiminnan laadun seuraamiseen ja he saavat käyttöönsä keskeisiin laadun ja kilpailukyvyn haasteisiin vastaavia työkaluja, malleja ja toimintatapoja. Saadut kokemukset ja hyviksi havaitut työkalut jaetaan laajasti kaikkien toimijoiden (yrittäjät ja yrityskehittäjät, sidosryhmät) käyttöön, hyödyntäen mm. KKL-hankkeessa hyväksi havaittua Facebook-viestintää, jossa yritykset ja yrittäjät ovat olleet esillä omilla kasvoillaan ja kannustaneet muitakin yrityksiä laatutyöhön.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

49030

Aloituspäivämäärä

30.11.2017

Loppumispäivämäärä

30.07.2021

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

16.10 Muut yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyö

Toimenpiteen tarkenne

Valtiontukea sisältämätön hanke (100 %)

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt