Hanke
Kehittämishanke - 67641

Kohti teollisia symbiooseja, puu- ja panimoteollisuuden sivuvirtojen hyödyntäminen valkuaisaine- ja ravintolisätuotannossa – MushBrew

Luonnonvarakeskus

30.04.2018 - 22.12.2022

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Suomen nykyinen valkuaisomavaraisuus on alle 20 prosenttia. Suomen Akatemian strategisen tutkimuksen tuottamien skenaarioiden mukaan omavaraisuusasteen tavoitteeksi on asetettu 60 prosenttia vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteeseen pyritään sekä sosioekonomisesti että ekologisesti kestävien terveellisten lihaa korvaavien valkuaisainelähteiden kautta. Lihaa korvaavien proteiinilähteiden kasvua tukee myös niiden kasvanut kysyntä kuluttajien keskuudessa - tämä on nostanut uusia tuotteita kuten Nyhtökaura, Härkis, Quorn sekä syötävät hyönteiset. Kysyntä on näkynyt myös pelloilla; härkäpavun viljelypinta-ala on kasvanut viime vuosina nopeaan tahtiin. Sekä puu- että panimoteollisuusalat tuottavat merkittäviä määriä sivuvirtoja jotka tapauskohtaisesti joko hyödynnetään tai päätyvät jätteeksi. Molempien näiden teollisuusalojen sivuvirrat ovat hyödynnettävissä täysin valkuaisainetuotannossa joko syötävien ruokasienten tai mykoproteiinien tuotannossa. Hyvänä esimerkkinä sivuvirtojen hyödyntämisestä on Kiinan sieniteollisuus joka on keskittynyt täysin sivuvirtojen alkulähteille, puuteollisuuslaitosten läheisyyteen jossa ne hyödyntävät puru- ja hakevirrat sientenkasvatusalustoina. Tämä on yksi tekijöistä, joka on mahdollistanut Kiinan kasvun maailman suurimmaksi siententuottajaksi. MushBrew - hankkeen tähtäimenä on tuottaa kiertotalouteen perustuvia elintarviketuotantojärjestelmiä, jotka vaativat vähäisiä maa- ja vesivaroja nykyiseen valkuaisainetuotantoon verrattuna ja viedä käytäntöön kansallisia valkuaisaineomavaraisuudelle asetettuja tavoitteita. Tämä hanke on esiselvityshanke joka tuottaa tiekartan Pohjois-Karjalan, Etelä-Savon ja Pohjois-Savon alueilla toimivien puu- ja panimoteollisuuden sivuvirtojen hyödyntämiseksi valkuaisainetuotannossa.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

67641

Aloituspäivämäärä

30.04.2018

Loppumispäivämäärä

22.12.2022

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

16.10 Muut yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyö

Toimenpiteen tarkenne

Valtiontukea sisältämätön hanke (100 %)

Hankeluonne

Alueiden välinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt