Hanke
Kehittämishanke - 9750

Kohti vähähiilisiä kyliä

Maaseudun Sivistysliiton Pohjois-Karjalan Aluejärjestö r.y.

01.11.2015 - 24.06.2020

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Vähähiilisen yhteiskunnan rakentaminen lähtee liikkeelle yhteisöjen toiminnasta. Yhdyskuntien energian tuotantoon, kierrätykseen, liikkumiseen ja kuluttamiseen liittyy haasteita, joihin vastaamiseen tarvitaan eritoten paikallisten yhteisöjen ponnisteluja. Kohti vähähiilisiä kyliä -hankkeessa toteutetaan kylän vähähiilisyysprosessi vähintään 15 pohjoiskarjalaisella kylällä. Suunnittelun aluksi kartoitetaan kylän ympäristöasioiden nykytila ja tehdään siihen liittyen kyläkysely. Tavoitteena on käynnistää jokaisessa suunnittelun kohteena olevassa kylässä vähintään yksi konkreettinen, vähähiilisyyttä edistävä kokeilu. Kokeilu valitaan sen ympäristövaikutusten arvioinnin tuloksena. Kokeilun avulla voidaan esim. kehittää kylän jätehuoltoa ja kierrätystä, järjestää ympäristöaiheinen tapahtuma, suunnitella energiaomavarainen kylä, muuttaa kylätalon lämmitysjärjestelmä ympäristöystävällisemmäksi, perustaa kylän yhteinen lähiruokapiiri, organisoida kimppakyytijärjestelmä, tehdä yhteishankintoja aurinkopaneeleista tai sähköpyöristä, tms. Oleellista on yhteinen tekeminen ympäristön hyväksi. Valituille toimenpiteille laaditaan toteutusaikataulu ja valitaan vastuutahot/-henkilöt. Autetaan suunniteltujen toimenpiteiden toteuttamisessa ja mahdollisesti tarvittavan rahoituksen etsimisessä. Lisäksi mukana olevien kylien kylätaloille tehdään tarvittaessa kiinteistön energiakatsaus. Kyläkohtaisten toimien lisäksi hankkeessa toteutetaan kaikille avoin ideahaku vähähiilisyyttä edistävien ideoiden löytämiseksi. Ideoiden arvioimiseen kehitetään arviointikriteerit, joiden avulla valitaan 3 - 10 idea jatkokehittelyyn. Hankkeessa järjestetään myös vähintään 10 kaikille avointa tilaisuutta, työpajaa tai infoa vähähiilisyyteen liittyvistä teemoista sekä hankkeen teemaan liittyviä opintomatkoja ja seminaareja. Lisäksi kootaan hyviä esimerkkejä muualla maailmassa toteutetuista vähähiilisyyskokeiluista ja välitetään niitä eteenpäin.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

9750

Aloituspäivämäärä

01.11.2015

Loppumispäivämäärä

24.06.2020

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.4 Maaseudun palvelut

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Maaseudun palvelut, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt