Hanke
Kehittämishanke - 285838

Kohti vieraita satamia 2 – merellisiä oppimispaketteja Eurajoelle

Raumanmeren Merimuseosäätiö sr

- 29.06.2025

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Rauman merimuseon toteuttaman Kohti vieraita satamia 2 -hankkeen tavoitteena on houkutella kaikenikäisiä oppijoita hauskan oppimisen ja tiedekasvatuksen pariin. Hankkeen aikana toteutetaan merellisiä oppimispaketteja, jotka ovat maksutta lainattavissa Laitakarin Meriperinnekeskuksesta ja Eurajoen kirjastopalveluiden kautta. Niitä voivat käyttää esimerkiksi perheet, ystäväporukat sekä lasten ja nuorten harrasteryhmät. Paketti pyritään kokoamaan sellaiseksi, että se voidaan viedä myös sellaisten aikuisten ja vanhusten luo, jotka eivät esimerkiksi liikunta- tai muiden esteiden vuoksi pääse kulkemaan kulttuuripalveluiden äärelle. Oppimispakettien suunnittelussa ammennetaan paikallisesta merellisestä kulttuuriperinnöstä ja tuetaan näin alueen kulttuuriperinnön tuntemusta. Hanke tukee erityisesti Laitakarin alueen kehittämistä, mutta saadut opit ovat käytettävissä seudun muidenkin kohteiden kehittämiseen ja hankkeen tapahtumat ovat avoimia kaikille kiinnostuneille. Kulttuuri tulee lähelle kokijoita toiminnallisten menetelmien kautta ja kulttuuriperintösisällöt ovat käytettävissä ajasta ja paikasta riippumatta. Hankkeen päättyessä Satakunnassa on tarjolla monipuolisia merellisiä oppimissisältöjä, jotka houkuttelevat kokijoita niin Eurajoen alueelta kuin kauempaakin. Rauman merimuseon hankkeessa tuottamat tiedekasvatussisällöt vahvistavat maakunnan tunnettuutta merellisten alojen maakuntana. Vuosille 2023–2024 Museovirasto on myöntänyt Raumanmeren Merimuseosäätiölle avustuksen Kohti vieraita satamia - museo iloa ja ymmärrystä tukemassa -hankkeeseen. Hankkeen tavoitteena on, että lapset, nuoret ja perheet voivat museossa oppia yhdessä, merkityksellisen tekemisen äärellä ja ilon kautta. Haettava hanke olisi suora jatkumo em. hankkeelle ja hankkeessa on mahdollista hyödyntää aiemmin opittua. Kumppanina hankkeessa on Eurajoen kunnan kirjastotoimi. Hankkeen sisältöjen ideointiin kutsutaan mukaan Laitakarin toimijoita ja muita teemasta kiinnostuneita.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

285838

Loppumispäivämäärä

29.06.2025

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Maaseututyyppi

Kaupunkien läheinen maaseutu

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

Maaseudun palvelujen ja toimintaympäristön kehittämisen yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tarkenne

Koordinointi- ja aktivointihankkeet

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO8

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt