Hanke
Kestävä kalastus ja vesien elollisten luonnonvarojen ennallistaminen ja säilyttäminen - 260776

Koivumäki kalankäsittelytilan laatikkovaraston hankinta

Jusan Kala

11.09.2023 - 31.01.2024

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Hankitaan laatikkovarasto kalankäsittelytilan yhteyteen . Tällä varmistetaan laatikoiden hygienisyys . Asennus ja viimeistellytyöt tehdään omana työnä .

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Suomen ohjelma 2021–2027

Hankenumero

260776

Aloituspäivämäärä

11.09.2023

Loppumispäivämäärä

31.01.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kestävä kalastus ja vesien elollisten luonnonvarojen ennallistaminen ja säilyttäminen

Alatoimenpide

1.1 Taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristön kannalta kestävän kalastustoiminnan vahvistaminen

Toimenpiteen tyyppi

Kalastuksen kehittäminen ja investoinnit sekä ympäristötoimet

Toimenpiteen tarkenne

Kalastuksen investoinnit, pois lukien moottorinvaihdot, pyydysten valikoivuus ja suojaaminen sekä eläinten hyvinvointi

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt