Hanke
Kehittämishanke - 9185

Kokoontumistila

Thermopolis Oy

22.06.2015 - 02.01.2020

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Thermopolis Oy hakee hankerahoitusta nuorisoseurojen ja kylätalojen energiakatselmushankkeelle (Kokoontumistila), jossa Kuudestaan ry:n rahoittamana katselmoidaan sen alueen hankkeeseen ilmoittautuvat nuorisoseura- ja kylätalot, sekä vastaavanlaiset yleishyödyllisten yhteisöjen hallinnoimat kokoontumistilat (yhteisnimitys kokoontumistila). Tavoitteena on suorittaa energiakatselmus noin 15 - 20 kokoontumistilalle Kuudestaan ry:n alueella. Katselmuksessa selvitetään rakennusten kunto ja energiatehokkuus. Kiinteistöistä laaditaan rakennuskohtainen raportti, jonka avulla kiinteistöjen energiatehokkuutta ja kuntoa voidaan parantaa. Raportti auttaa kiinteistöjen hallinnasta ja hoidosta vastaavia henkilöitä huomioimaan myös rakennusten energiaa hukkaavat käyttötottumukset. Raportin luovutustilaisuuden jälkeen annetaan kohteissa suoritettaville toimenpiteille ja investoinneille ns. hankkeen jälkineuvontaa. Jälkineuvonnassa vertaillaan mm. saatujen tarjousten ominaisuuksia ja kustannuksia. Samalla myös neuvotaan toimenpiteiden ja investointien toteuttamisessa.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

9185

Aloituspäivämäärä

22.06.2015

Loppumispäivämäärä

02.01.2020

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.4 Maaseudun palvelut

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Maaseudun palvelut, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt