Hanke
Yleishyödyllinen investointihanke - 70762

Kolin reitit tuottamaan

Kolin matkailuyhdistys ry

31.05.2018 - 29.06.2020

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Käynnistettävän hankkeen tavoitteena on tehdä Kolin alueen reiteistä merkittävä kansallinen ja kansainvälinen kilpailukykytekijä. Konkreettisina tavoitteina hankkeessa ovat 1. Kehittää Kolin alueen nykyisen reittiverkoston palveluita kansallispuiston ulkopuolella. Tämä tarkoittaa reittiopasteiden uusimista, sähköisten karttojen käyttöönottoa sekä laajentaa reittien käyttötarkoituksia uusille harrastajaryhmille. 2. Kehittää reiteille ympärivuotinen hallinnointi- ja kunnossapitojärjestelmä sekä taata sen talous pitkällä ajanjaksolla. Tutkia liiketoimintamallin sopivuus reittien hallinnoimiseksi. 3. Tuotteistaa paremmin reittejä ohjelmapalvelujen ja tapahtumien kautta, muun muassa uudet liiketoiminnot, kuten latukahviot ja tapahtumat/kilpailut. Aktivoida paikallisia yrittäjiä ja asukkaita nykyistä enemmän yhteistyöhön jo hankkeen aikana ja hankkeen jälkeen talkootyössä, tapahtumien järjestämisessä ja matkailutuotteiden esilletuomisessa ja ideoimisessa. 4. Täydentää reittiverkostoa Kolin kansallispuiston ulkopuolella. Tämä tarkoittaa kolmen uuden reitin perustamista, jotka palvelevat kasvavaa maastopyöräilyharrastusta, patikointia ja moottorikelkkailua sekä näihin välineiden vuokrausta ja ohjelmapalveluita tuottavia yrityksiä. Reitit perustetaan pääasiassa nykyisille poluille, laduille ja hiekkateille. 5. Tehdä imagollista markkinointia reittien avulla ja kohdennettua markkinointia erityisesti uusille harrastajaryhmille.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

70762

Aloituspäivämäärä

31.05.2018

Loppumispäivämäärä

29.06.2020

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Yleishyödyllinen investointihanke

Alatoimenpide

7.5 Vapaa-aika ja matkailuinvestoinnit

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Vapaa-aika ja matkailuinvestoinnit

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt