Hanke
Investointihanke - 274709

Koneinvestointi kelkkareittien ylläpitoon ja kehittämiseen

Reisjärven Moottorikelkkailijat ry

- 30.12.2024

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Tässä hankkeessa Reisjärven Moottorikelkkailijat ry investoi uuden vähäpäästöisen, turvallisen ja riittävän tehokkaan työmoottorikelkan. Investointi lisää yhdistyksen mahdollisuuksia osallistua alueen kelkkareittien vapaaehtoisvoimin toteutettavaan ylläpitoon ja kehittämiseen, joissa tavoitteena on parantaa kelkkareittien käytettävyyttä ja turvallisuutta sekä houkuttelevuutta myös ulkopaikkakuntalaisille. Reisjärven alueella olevat moottorikelkkareitit ovat osa Kala- ja Lestijoki-laakson kattavaa reitistökokonaisuutta. Hoidettavia kelkkareittejä on Reisjärven alueella yhteensä yli 50 km ja lisäksi on suunnitteilla muutamia uusia reittiosuuksia. Hankkeen kohderyhmänä ovat kaikki kelkkauria talvisin hyödyntävät moottorikelkkaharrastajat ja muina vuodenaikoina muut mahdolliset uraston käyttäjät (maastopyöräilijät, kävelijät, marjastajat, sienestäjät, koiranulkoiluttajat, vaeltajat sekä vapaaehtoinen pelastustoiminta). Uusi työkelkka mahdollistaa kelkkaurien säännöllisen ja laadukkaan hoidon ja kehittämisen, jonka seurauksena: a) Urien liikenneturvallisuus paranee erityisesti kelkkailua aloittelevien ja perheharrastajien (kyydissä olijat) kannalta, b) Yleinen turvallisuus paranee, sillä hyvin hoidetut urat edesauttavat myös pelastustoimintaa ja c) Luontoystävällisyys paranee, koska reitistön käyttäjät pysyvät paremmin hyvin hoidetuilla ja merkityillä urilla, jonka ansiosta myös suhteet uraston maanomistajiin pysyvät kunnossa. Hanke toteu-tetaan 8.1.-31.12.2024 välisenä aikana.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

274709

Loppumispäivämäärä

30.12.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Maaseututyyppi

Ydinmaaseutu

Toimenpide

Investointihanke

Alatoimenpide

Maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinnit

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinnit

Toimenpiteen tarkenne

Yleishyödylliset maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinnit

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO8

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt