Hanke
Investointihanke - 288074

Koppelonpesän kalustus

Tuhkakylän kyläyhdistys ry

- 30.10.2024

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Hankkeessa Koppelonpesän aluetta täydennetään keinulla, ulkogrillipaikalla ja telttakatoksella.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

288074

Loppumispäivämäärä

30.10.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Maaseututyyppi

Harvaan asuttu maaseutu

Toimenpide

Investointihanke

Alatoimenpide

Pienhankkeena toteutettava investointi

Toimenpiteen tyyppi

Pienhankkeet

Toimenpiteen tarkenne

Pienhankkeena toteutettava investointi

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO8

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt