Hanke
Kehittämishanke - 129602

Koronakriisistä nousevien yritysten kehittäminen

Vieremän kunta

30.06.2020 - 05.04.2023

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Koronakriisi on painanut alueen yritysten henkisen ja taloudellisen suorituskyvyn ahtaalle. Toisaalta kriisi on avannut uusia näkökulmia siihen, miten yritysten liiketoimintaa ja yhteistyötä voitaisiin kehittää. Moni yritys on löytänyt myös uusia aihioita ja ajatuksia uusien liiketoimintamallien ja tuotteiden kehittämiseksi. Yhteisöllisyys ja halu tehdä verkostomaista yhteistyötä on myös lisääntynyt yhteisen koettelemuksen myötä. Tässä hankkeessa yrityksille annetaan työkaluja liiketoiminnan, uusien tuotteiden, tuotepaketoinnin ja markkinoinnin kehittämiseen. Hanke ei ole koulutushanke vaan alusta jolla yritykset löytävät uusia mahdollisuuksia esimerkkien ja ohjauksen kautta. Yritykset oppivat myös toisiltaan ja löytävät uusia keinoja markkinoida ja löytää sekä palvella asiakkaita. Vieremän kunta näkee hankkeessa mahdollisuuden alueen elinvoiman ja brändin vahvistumiselle. Hanke luo myös luonnollisen kanavan olla läsnä yritysten arjessa ja auttaa yrittäjiä toipumaan koronakriisin iskusta.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

129602

Aloituspäivämäärä

30.06.2020

Loppumispäivämäärä

05.04.2023

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

16.2 Uusien tuotteiden ja menetelmien kehittäminen

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyö

Toimenpiteen tarkenne

Tiedonhankintahanke, teollinen tutkimus (tuki 80 %)

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt