Hanke
Kehittämishanke - 205049

Koskiniemen ja Nilakan alueen luontomatkailu- ja eräruokapalveluhanke

Kehitysyhtiö Savogrow Oy

31.05.2022 - 30.12.2023

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen tavoitteena on kehittää Koskiniemen ja Nilakan alueen matkailuyritysten palvelutarjontaa ja matkailutuotteita. Yritysryhmähankkeessa luodaan yritysten yhteisiä palvelupaketteja sekä yhteinen kansainvälistymisstrategia. Lisäksi hankkeessa kehitetään yritysverkoston yhteistä markkinointia.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (siirtymäkausi 2021–2022)

Hankenumero

205049

Aloituspäivämäärä

31.05.2022

Loppumispäivämäärä

30.12.2023

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

16.3 Mikroyritysten yhteistyö

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyö

Toimenpiteen tarkenne

Yritysryhmän kehittämishanke (75 %)

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt