Hanke
Kehittämishanke - 35433

KOST-VIRKE

Uudenmaan virkistysalueyhdistys ry, ruotsiksi Föreningen Nylands Friluftsområden rf

30.11.2016 - 27.05.2019

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Kehittämishankkeen tavoitteina on edistää Kopparnäs-Störsvik -virkistysalueen kestävää käyttöä, edistää luonto-, paikalliskulttuuri- ja maisema-arvojen säilymistä alueella, tukea lähiseudun paikallistaloutta edistämällä luonnon virkistyskäyttöön, luontomatkailuun ja niitä tukeviin palveluihin liittyvän yritystoiminnan edellytyksiä alueella, sekä parantaa alueen kävijätyytyväisyyttä ja vetovoimaisuutta. Hankkeessa tuotetaan Kopparnäs-Störsvik -virkistysalueelle laaja kehittämissuunnitelma, jonka myötä aluetta kehitetään virkistyskäytön ja sitä palvelevan yritystoiminnan toimintaympäristönä kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti alueen luonto-, paikalliskulttuuri- ja maisema-arvot huomioon ottaen.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

35433

Aloituspäivämäärä

30.11.2016

Loppumispäivämäärä

27.05.2019

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.4 Maaseudun palvelut

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Maaseudun palvelut, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt