Hanke
Kehittämishanke - 275082

Kotiin tuotettavat arjen tukipalvelut (Kotupa)

Etelä-Savon Koulutus Oy

- 30.12.2024

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Kotiin tuotettavat arjen tukipalvelut -tiedonvälityshanke toteutetaan Etelä-Savon kunnissa 1.3.-31.12.2024. Hanketta hallinnoi ja päätoteuttaja on Etelä-Savon Koulutus Oy (Esedu). Tiedonvälityshankkeen taustalla on tarve vahvistaa maaseudun palveluyrittäjyyttä lisäämällä yrittäjien ja yrittäjiksi aikovien tietämystä vuoden 2024 alusta voimaan astuneesta sosiaali- ja terveyshuollon valvontaan ja asiakastietoon liittyvästä lainsäädännöstä, joka asettaa uusia velvoitteita yksityisille palveluntuottajille. Lainsäädännön uudistusten myötä osaamisvaatimukset muuttuvat. Hankkeessa tehtävä osaamistarvekartoitus kerää tietoa uusista osaamistarpeista, jonka perusteella voidaan suunnitella hankkeen päättymisen jälkeen tarjottavaa koulutusta. Hankkeessa tuotetaan ja välitetään monikanavaisesti tietoa lakimuutoksista, jotka koskevat kotiin tuotettavien tukipalvelujen palveluyrityksiä ja maaseudun kotiin vietäviä tukipalveluita käyttäviä vakituisia ja vapaa-ajan asukkaita. Hankkeen tuloksena yrittäjien tietoisuus lakisääteisistä yritystoimintaan vaikuttavista velvollisuuksista lisääntyy. Hankkeen tuloksena lisääntyy myös tukipalveluihin oikeutettujen maaseudun asukkaiden tietoisuus palvelujen saatavuudesta. Hankkeessa kerätään tietoa palveluja tuottavien tukipalveluyrittäjien osaamistarpeista, joiden pohjalta tuotetaan aineistoa koulutussuunnittelua varten. Hankkeen kohderyhmiä ja hyödynsaajia ovat Etelä-Savossa toimivat: kotiin vietävien palvelujen tuottajat, yrittäjät ja yrittäjiksi aikovat henkilöt maaseudun asukkaat, palveluiden käyttäjät ja asiakkaat tukipalveluja tuottavat kolmannen sektorin toimijat yritysneuvonnan toimijat

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

275082

Loppumispäivämäärä

30.12.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Maaseututyyppi

Sisempi kaupunkialue

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

Tiedonvälityshankkeet

Toimenpiteen tyyppi

Tiedonvälityshankkeet

Toimenpiteen tarkenne

Tiedonvälityshanke

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO0

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt