Hanke
Kehittämishanke - 273511

Kotipesä kuntoon

Hailuodon elinkeinotoimijat ry

- 30.03.2026

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Kotipesä kuntoon -hanke on Hailuodon elinkeinotoimijat ry:n Hailuodossa toteuttama yhteiskehittämishanke. Hankkeen tavoitteena on luoda Hailuodon elinkeinotoimijat ry:lle (markkinointinimi Visit Hailuoto) yhteinen strategia, markkinoinnin vuosikello sekä toteuttaa yhteismarkkinointia kokeiluluontoisesti ja kehittää palveluja edelleen. Kaksivuotisen hankkeen aikana luodaan uudenlainen toimintatapa Visit Hailuodolle käyttöönotettavaksi jo hankkeen aikana ja hyödynnettäväksi ja edelleen kehitettäväksi myös hankkeen jälkeen. Ensimmäisen vuoden aikana kartoitetaan toimijoiden tarpeita ja luodaan Visit Hailuodolle yhteinen strategia sekä markkinoinnin vuosikello yhdessä toimijoiden kanssa. Lisäksi tarjotaan toimijoille koulutusta ja työpajoja muun muassa somemarkkinointiin liittyen. Hankkeen toisen vuoden aikana jalkautetaan nämä strategiset toimenpiteet käytäntöön, jotta nähdään, miten ne toimivat. Toimenpiteisiin kuuluu myös yhteismarkkinoinnin toteuttaminen lyhytaikaisilla, kokeiluluontoisilla markkinointitoimenpiteillä, joiden avulla Hailuodon matkailu saa uutta nostetta. Samalla hyötyvät niin saaren asukkaat, vapaa-ajan asukkaat kuin matkailijatkin, kun asiakasvirran lisääntyessä myös palvelujen määrä lisääntyy. Markkinointikokeilujen avulla voidaan kehittää Hailuodon kokonaismarkkinointia entisestään, kun nähdään, millaisilla toimenpiteillä saadaan tavoitettua juuri ne sidosryhmät, jotka hankkeen alussa yhdessä määritellään. Hankkeen pääasiallisena kohderyhmänä on Hailuodon Elinkeinotoimijat ry:n jäsenyritykset sekä kaikki muut toimijat, jotka päättävät lähteä hankkeeseen mukaan. Hyödynsaajia ovat edellä mainittujen lisäksi Hailuodon kunta, muut alueella toimivat yritykset ja toimijat sekä palveluita laajentamalla ja kehittämällä myös saaren asukkaat, vapaa-ajan asukkaan sekä matkailijat. Hankkeen toteutusalueena on Hailuodon kunta. Hankkeen rahoittajana toimii Nouseva rannikkoseutu ry sekä Hailuodon ja lähialueiden toimijat.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

273511

Loppumispäivämäärä

30.03.2026

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Maaseututyyppi

Harvaan asuttu maaseutu

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

Maaseudun palvelujen ja toimintaympäristön kehittämisen yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tarkenne

Tiedonhankintahanke

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO8

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt