Hanke
Kehittämishanke - 29946

Kotiseudun historia narratiiveina (Kohina), Töysäläinen kotiseutu ajallisessa kehyksessä

Helsingin Yliopisto

01.08.2016 - 13.01.2020

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Kotiseudun historia narratiiveina -hankkeen kohdealueena on Alavuden kaupunkiin vuonna 2013 liittynyt Töysä. Hankkeen tarkoituksena on tavoittaa ja kerätä töysäläisten asukkaiden kotiseutukokemukset ja -näkemykset ja muodostaa niistä kulttuuri- ja paikallishistoriallinen tulkinta. Ensisijainen tavoite on tuottaa käsitys siitä, millainen on töysäläisten kotiseutu juuri nyt, mistä aineksista se koostuu, ja mitkä piirteet erottavat sen lähialueista. Mahdollisuuksien mukaan vastataan myös kysymyksiin, miten ja miksi kotiseutukäsitys on tällaiseksi kehittynyt. Hankkeessa järjestetään työpajoja kotiseudun avainkohteiden tunnistamiseksi ja tarinoittamiseksi. Työpajojen menetelminä käytetään virikekeskusteluja ja maastokäyntejä. Lisäksi alueen asukkailta kerätään avoimella pyynnöllä paikkatietoon yhdistettyä kertomusaineistoa. Kerätty aineisto tallennetaan ja arkistoidaan, ja sen pohjalta toimitetaan dokumentointijulkaisu.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

29946

Aloituspäivämäärä

01.08.2016

Loppumispäivämäärä

13.01.2020

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.6 Kulttuuri- ja luonnonperintö

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Kulttuuri- ja luonnonperintö, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt