Hanke
Kehittämishanke - 268272

Kotitarveviljelyn kehittäminen Viitasaaren, Äänekosken ja Saarijärven alueilla

ProAgria Keski-Suomi ry

- 30.08.2025

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen tavoite on kotitarvetuotantoon tarvittavien tietojen ja taitojen aktivointi, ylläpitäminen ja edistäminen. Hankkeessa pyritään lisäämään kuluttajien tietoa kotitarveviljelyn erilaisista mahdollisuuksista, neuvotaan viljelyn aloittamisessa, lajikevalinnoissa, ravinteiden kierrätyksessä sekä saatavan sadon käsittelyssä ja säilönnässä. Hankkeessa kannustetaan kasvisten monipuoliseen käyttöön ja tuodaan esille kotimaisten palkokasvien viljelyä ja käyttöä. Hankkeella halutaan tuoda esille myös ravitsemuksellinen osuus. Hanke lisää yhteisöllisyyttä kylillä ja taajama-alueilla, kantasuomalaisten ja maahanmuuttajien yhteistyötä sekä lisää mielekästä, hyvinvointia ja mielenterveyttä lisäävää tekemistä. Hanketta toteuttaa Keski-Suomen maa- ja kotitalousnaiset/ProAgria Keski-Suomi. Hankkeen toteuttamisaika on 1.1.2024 – 31.8.2025 (20 kk).

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

268272

Loppumispäivämäärä

30.08.2025

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Maaseututyyppi

Maaseudun paikalliskeskukset

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

Maaseudun palvelujen ja toimintaympäristön kehittämisen yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tarkenne

Koordinointi- ja aktivointihankkeet

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO8

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt