Hanke
Investointihanke - 273743

Kotkajärven kyläturvallisuuden kehittämisen investoinnit

Kotkajärven kehittämis- ja suojeluyhdistys ry

- 29.06.2025

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Kotkajärvi on vapaa-ajan asumisen keskittymä ja vakiasumisen kylä Länsi-Kalvolan metsäisellä Tammelan ylängöllä. Kotkajärven kehittämis- ja suojeluyhdistyksessä on yli 80 jäsentä ja järvellä toistasataa mökkiä. Matkaa Iittalaan tulee 10-23 km riippuen siitä, missä päin järveä asuu. Kotkajärvi kuuluu niihin Hämeenlinnan alueisiin, missä saa muuttaa vapaa-ajan asuntonsa vakiasunnoksi. Tällä hankkeella yhdistys toteuttaa kyläturvallisuutta ja alueen vetovoimaa lisääviä toimenpiteitä. Enin vakiasuminen keskittyy Kotkajärventien varteen Rimmiläntien risteyksestä kohti Iittalaa. Tälle tieosuudelle kyläläiset pystyttivät omarahoitteisesti ja talkoilla tievalot 1990 -luvun lopulla. Yrityksistä huolimatta tievalojen säilyttämiseen ei ole löydetty Hämeenlinnan kaupunkia ja Uudenmaan ELYä tyydyttävää ylläpito -ratkaisua, joten valolinja tullaan purkamaan pois kaupungin toimesta. Tällä hankkeella hankitaan kylänraitille korvaavia aurinkokennovalaisimia. Valohuolen lisäksi Kotkajärvellä on havahduttu ylipäänsä turvattomuutta lisääviin uhkakuviin. Lisääntyneet myrskyt motittavat helposti alueen asukkaat sähkökatkoilla ja kymmenien teiden yli kaatuvin puin. Ambulanssi ja poliisi ovat kotkajärveläisten kannalta hädän tullen kaukana. Hankkeella hankitaan 2kpl sydäniskureita sekä turvapuhelin -laitteisto, jonka avulla varmistetaan hajallaan järven ympärillä asuvien avun saanti hätätilanteissa. Yhteinen kylän turvallisuuden toimenpidesuunnitelma työstetään investointihankkeen rinnalla Hämeen Kylät ry:n kanssa. Kyläturvallisuutta edistää myös yhteisöllisyys, jota Kotkajärvellä luontevasti tapahtuu liikunnan avulla. Tällä hankkeella kunnostetaan lahonneen Kotkajärven laavun katto sekä Pirttikoskelle johtavan patikkareitin ojia ylittävät sillat. Erityisesti halutaan aktivoida mukaan nuoria, sekä uusia kotkajärveläisiä. Tutut ihmiset vahvistavat kokonaisturvallisuutta vaki- ja vapaa-ajan asukkaiden keskuudessa.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

273743

Loppumispäivämäärä

29.06.2025

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Maaseututyyppi

Kaupunkien läheinen maaseutu

Toimenpide

Investointihanke

Alatoimenpide

Maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinnit

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinnit

Toimenpiteen tarkenne

Yleishyödylliset maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinnit

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO8

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt