Hanke
Kehittämishanke - 263269

Kotona Sievissä

Sievin kunta

- 30.05.2025

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Kotona Sievissä- hankkeen tavoitteena on, että ulkomailta tulleet työntekijät sekä lukioon ulkomailta opiskelemaan tulevat nuoret löytävät olemassa olevat palvelut ja vapaa-ajan tekemistä Sievistä, kotoutuvat ja kokevat olevansa tervetulleita. Kotoutuminen on kaksisuuntaista, joten myös kantasieviläiset halutaan mukaan tutustumaan uusiin kuntalaisiin ja tukemaan heitä kotoutumisessa. Samalla myös kantasieviläiset saavat uusia kokemuksia ja mahdollisuuden oppia erilaisista kulttuureista. Hankkeessa kehitetään Sievin työssä käyvien maahanmuuttajien kotoutumisen edistämistä tukeva malli. Hankkeen kohderyhmää ovat Sievissä työskentelevät ja asuvat ulkomaalaiset sekä kantasieviläiset. Hyödynsaajia ovat työssä käyvät maahanmuuttajat, jotka saavat laadukkaita kotoutumisen edistämistä tukevia palveluja, kantasieviläiset, joiden kyky vastaanottaa maahanmuuttajia paranee ja Sievin kunta, joka saa uusia, sitoutuneita kuntalaisia. Hankkeen toteutusalue on Sievi. Hankkeen toiminta-aika on 1.1.2024 - 31.12.2025. Hankkeeseen palkataan kokoaikainen kotoutumisohjaaja.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

263269

Loppumispäivämäärä

30.05.2025

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Maaseututyyppi

Ydinmaaseutu

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

Älykkäät kylät yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tarkenne

Koordinointi- ja aktivointihankkeet

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO8

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt