Hanke
Kestävä vesiviljely, jalostus ja kauppa - 294936

Kouluruokaa Pohjanlahden vajaastihyödynnetyistä kaloista

Maivakka Oy Ab

31.07.2024 - 29.06.2025

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Maivakka Oy Ab käynnistää tuotekehityshankkeen, joka toteutetaan ajanjaksolla 1.8.2024 – 30.6.2025. Raaka-aineen osalta tässä hankkeessa keskitytään Itämerestä, lähinnä Pohjanlahdesta, pyydettyihin vajaasti hyödynnettyihin kalalajeihin. Asiakaskunnassamme on kiinnostusta tällaisista raaka-aineista valmistettuihin tuotteisiin. Toisaalta Maivakka Oy Ab tarvitsee uusia tuotteita, jotka tukevat yritystoiminnan kasvua.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Suomen ohjelma 2021–2027

Hankenumero

294936

Aloituspäivämäärä

31.07.2024

Loppumispäivämäärä

29.06.2025

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kestävä vesiviljely, jalostus ja kauppa

Alatoimenpide

2.2 Kalastus- ja vesiviljelytuotteiden kaupan pitämisen, laadun, lisäarvon ja jalostamisen edistäminen

Toimenpiteen tyyppi

Kauppa, jalostus, laatu ja lisäarvo

Toimenpiteen tarkenne

Kalan jalostuksen innovaatiot, kehittäminen ja neuvonta

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt