Hanke
Paikallinen kehittäminen - 274905

Koulutus- ja opintomatkahanke

Oulun Seudun Leader ry

23.01.2024 - 29.06.2026

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Hanke on Perämeren rannikon Kalaleaderin alueelle sijoittuva koulutus- ja opintomatkahanke. Hankkeen tavoitteena on toteuttaa alueelta nousevia tarpeita kuten koulutuksia ja opintomatkoja. Koulutusten avulla parannetaan kalatalousyrittäjien mahdollisuuksia parantaa kannattavuutta. Opintomatkojen avulla alueen kalatalousyrittäjät näkevät ja saavat uutta tietoa sekä käytäntöjä muualta. Samalla luodaan uusia kontakteja ja verkostoidutaan.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Suomen ohjelma 2021–2027

Hankenumero

274905

Aloituspäivämäärä

23.01.2024

Loppumispäivämäärä

29.06.2026

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Paikallinen kehittäminen

Alatoimenpide

3.1 Paikallinen kehittäminen

Toimenpiteen tyyppi

Paikallinen kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Paikalliset kehittämishankkeet

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt