Hanke
Kestävä kalastus ja vesien elollisten luonnonvarojen ennallistaminen ja säilyttäminen - 261593

Koulutus ja valvontaviranomaisten osallistuminen yhteisvalvontaan (JDP)

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä työ- ja elinkeinotoimistojen kehittämis- ja hallintokeskus

31.08.2023 - 30.12.2027

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Hanke kalastuksenvalvojille tai alan toimijoille suunnatun koulutuksen tai koulutusmateriaalin järjestämisestä tai hankkimisesta aiheutuviin kustannuksiin. Hanke on yhteisen kalastuspolitiikan valvonnan varojen Manner-Suomen käyttösuunnitelman (5.4.2022) mukainen, käyttötarkoitus 5.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Suomen ohjelma 2021–2027

Hankenumero

261593

Aloituspäivämäärä

31.08.2023

Loppumispäivämäärä

30.12.2027

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kestävä kalastus ja vesien elollisten luonnonvarojen ennallistaminen ja säilyttäminen

Alatoimenpide

1.4 Kalastuksen valvonta ja tiedonkeruu

Toimenpiteen tyyppi

Kalastuksen valvonta ja tiedonkeruu

Toimenpiteen tarkenne

Valvonta

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt