Hanke
Yleishyödyllinen investointihanke - 95029

Kouvolan kyläverkko valokuidulla

BLC Infra Oy

31.03.2019 - 13.06.2024

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen tarkoituksena on rakentaa valokuituyhteydet Utin seudulle ja Kymijoen länsipuolen maaseutualueille Kouvolassa. Kouvolan kyläverkko valokuidulla rakentamishankkeella varmistetaan maaseudun tietoliikenneyhteyksien tasavertainen kehittyminen kaupunkialueisiin nähden. Kiinteillä valokuituyhteyksillä turvataan asumisen ja yritystoiminnan mahdollistavien digitaalisten palveluiden saatavuus kyläalueilla, joissa langattomien yhteyksien nopeus ja toimintavarmuus eivät riitä varmistamaan nykyisiä eikä tulevaisuudessa tarvittavia tietoliikenneyhteyksiä. Kouvolan kyläverkko valokuidulla-hankkeella toteutettavat valokuituyhteydet ovat alueelle merkittävä edistysaskel elinkeinoelämän ja asumisen kehittämisessä. Valokuituverkon kautta saadaan hankealueelle nopeat ja virheettömät tietoliikenneyhteydet. Nykyaikainen viestintä ja viihdepalvelut sekä tulevaisuudessa määrällisesti lisääntyvät sähköiset palvelut ja toimintatavat (digitalisaatio) edellyttävät toimintavarmoja ja nopeita (yli 100 Mbps) tietoliikenneyhteyksiä.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

95029

Aloituspäivämäärä

31.03.2019

Loppumispäivämäärä

13.06.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Yleishyödyllinen investointihanke

Alatoimenpide

7.3 Laajakaistainfrastruktuuri ja sähköiset palvelut

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Laajakaistainfrastruktuuri ja sähköiset palvelut, investointi

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt