Hanke
Kestävä kalastus ja vesien elollisten luonnonvarojen ennallistaminen ja säilyttäminen - 290518

Krookan kalasataman hygieniatason parantaminen

Merikarvian kunta

04.04.2024 - 30.12.2025

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Hankkeessa toteutetaan linnuilta suojattu tila laiturialueen välittömään läheisyyteen kalasammioiden säilyttämiseen asianmukaisesti. Samaan tilaan sijoitetaan myös sesonkiaikaan käytössä oleva kylmäkontti. Kalastuksenvalvonnan punnitusvaatimusten kiristyessä satamaan hankitaan tarkistettavissa oleva vaaka.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Suomen ohjelma 2021–2027

Hankenumero

290518

Aloituspäivämäärä

04.04.2024

Loppumispäivämäärä

30.12.2025

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kestävä kalastus ja vesien elollisten luonnonvarojen ennallistaminen ja säilyttäminen

Alatoimenpide

1.1 Taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristön kannalta kestävän kalastustoiminnan vahvistaminen

Toimenpiteen tyyppi

Kalastuksen kehittäminen ja investoinnit sekä ympäristötoimet

Toimenpiteen tarkenne

Kalasatamat ja purkupaikat

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt