Hanke
Kehittämishanke - 294969

Kuidut käyttöön

Lestijärven kunta

- 30.07.2026

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Kuidut käyttöön-hankkeessa edistetään Keski-Pohjanmaan maaseutualueiden kylien ja kyläyhteisöjen elinvoimaa nykypäivän digitalisaatioyhteiskunnassa. Hanketta toteuttavat Kaustisen seutukunta, YritysKannus Oy ja Keskipohjalaiset kylät ry. Tavoitteena on tukea kestävää ja vahvaa maaseutuelämää painottaen erityisesti digitalisaation mahdollisuuksia, yhteistyön merkitystä ja osaamisen kehittämistä. Hanke pyrkii vahvistamaan kyläyhteisöjä niiden omilla ehdoilla ja tarjoamaan välineet digitaalisen aikakauden haasteiden voittamiseen. Hankkeen tehtävänä on myös mahdollistaa alueen tietoliikenneyhteyksien kehittämistä, jotta alueen asukkaat pystyvät hyödyntämän yhteiskunnan digitaalisia asiointikanavia edistäen palveluiden käytön paikkariippumattomuutta. Lisäksi hankkeella tuetaan maaseudun yritysten digitalisaation kehitystä kokeilemalla ja kehittämällä toimintatapoja, joita yritykset voivat hyödyntää lähiympäristössään. Tavoitteena on parantaa maaseudun yritysten kilpailukykyä ja kannattavuutta sekä luoda mahdollisuuksia uusiin innovaatioihin. Hankkeen toimenpiteiden kautta luodaan Älykäs kylä -strategioita, joita voidaan helposti laajentaa hyödynnettäväksi muualla. Hanke tukee kyläyhteisöjä luotujen strategioiden mukaisten toimenpiteiden suunnittelussa ja toteuttamisessa. Hankkeen kokonaistavoitteena on kehittää Keski-Pohjanmaan maaseutualueiden hyvän elämän edellytyksiä, jolloin alueella on hyvä asua, elää ja yrittää. Hankkeen toteutusaika 1.9.2024-31.7.2026.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

294969

Loppumispäivämäärä

30.07.2026

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Maaseututyyppi

Harvaan asuttu maaseutu

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

Älykkäät kylät yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tarkenne

Koordinointi- ja aktivointihankkeet

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO8

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt