Hanke
Kehittämishanke - 259016

Kuivin jaloin aikuisuuteen – KuJa -hanke

Ylivieskan kaupunki

- 30.12.2025

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Kuivin jaloin aikuisuuteen toteuttajana Ylivieskan kaupungin nuorisopalvelut. Hankkeessa luodaan liikkuvan nuorisotyön malli Ylivieskaan, toteutetaan mallia, kartoitetaan nuorten kokemuksia liikkuvasta nuorisotyöstä ja juurrutetaan toimintamalli osaksi Ylivieskan kaupungin nuorisopalveluiden perustoimintaa. Ensisijainen kohderyhmänä ovat alle 29-vuotiaat nuoret. Yhteistyökumppaneita hankkeessa on laajasti; hyväntekeväisyysjärjestöt, seurakunta, yrityksiä. Toiminnassa on tärkeää saada koulutettua vapaaehtoisia aikuisia, vapareita, mukaan jalkautumaan ammattiaikuisten kanssa nuorten pariin. Pyrimme siihen, että hankkeen jälkeen toiminta on osa nuorisopalveluiden arkipäivää ja kaupunkimme nuoret koko kaupungissa voivat hyvin ja löytävät tien hyvään aikuisuuteen. Toivomme ja odotamme häiriöiden vähenevän, hyvinvoinnin ja vastuunkannon omasta tulevaisuudesta lisääntyvän, nuorten saavan mahdollisesti tarvitsemansa tuen ja avun tarpeeksi aikaisin. Ja kohtaamaan aidosti välittävän ja kuuntelevan aikuisen matkallaan kuivin jaloin aikuisuuteen. Hankkeeseen liittyy läheisesti investointihanke liikkuvaan nuorisotyöhön hankittavasta käytetystä matkailuautosta. Hankkeen nimi on Wauto Ylivieska, Wauhtia kaduille ja kyliin. Wauto on tärkeä väline jalkautumisessa nuorten oleskelupaikoille, keskustaan ja myös sivukylille. Wauto-toiminta on Aseman Lapset ry:n toimintamalli, josta toimintaan saadaan koulutustukea ja opastusta. Hankkeen tuloksia mitataan alussa kävijäpalautteen, kävijämäärien, järjestetyn toiminnan ja toimenpiteiden kautta, toimintaan sopivia mittareita lisätään tarpeen mukaan. Monialainen yhteistyö, kehittäminen ja seuranta ovat hankkeessamme sekä tavoitteena että mittareina. Toimintamme keskeisiä arvoja ovat yhdenvertaisuus, tasa-arvo, kestävä kehitys ja suvaitsevaisuus. Hanke tähtää nuorten hyvinvointiin ja sitä kautta koko ympäröivän yhteisön parempaan vointiin. Nuorissa on tulevaisuus.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

259016

Loppumispäivämäärä

30.12.2025

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Maaseututyyppi

Maaseudun paikalliskeskukset (kaupunkien läheinen maaseutu)

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

Maaseudun palvelujen ja toimintaympäristön kehittämisen yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tarkenne

Koordinointi- ja aktivointihankkeet

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO8

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt