Hanke
Investointi - 131838

Kulmakunnat kuntoon4

Leader Satasilta ry

31.05.2020 - 21.02.2023

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Hankkeella pyritään edesauttamaan alueen asukkaiden yhteistä toimintaa, yhteisöllisyyttä, sosiaalista kanssakäymistä, viihtyvyyttä ja parantamaan asukkaiden yleistä hyvinvointia ja terveyttä sekä lisäämään Pyhäjärviseudun vetovoimaisuutta asuin- ja vapaa-ajan ympäristönä. Lisäksi hankkeella voidaan tehdä pienimuotoista ympäristön parantamista ja suojelua sekä investointeja, jotka vaikuttavat kestävyyteen ja ekologiseen monimuotoisuuteen.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

131838

Aloituspäivämäärä

31.05.2020

Loppumispäivämäärä

21.02.2023

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Investointi

Alatoimenpide

7.4 Maaseudun palvelut

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Maaseudun palvelut, investointi

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt