Hanke
Kehittämishanke - 15858

KultRinki, kulttuuri-ja liikuntaluotsitoiminta hanke

Savonlinnan Seudun Kolomonen ry

16.11.2015 - 14.01.2020

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

KultRinki -hankkeen tarkoituksena on aloittaa Savonlinnan seudulla monialainen Kulttuuri- ja liikuntaluotsitoiminta, joka perustuu sosiokulttuuriseen innostamiseen ja vapaaehtoistoimintaan. Tässä hankkeessa se on ihmisten välistä vuorovaikutusta, vapaa-ajantoimintaa, oman lähiympäristön havainnointia ja sosiaalisten verkostojen luomista. Kulttuuri ja liikunta toimivat niin psyykkisen kuin fyysisenkin hyvinvoinnin edistäjinä ja yhteisöä vahvistavina tekijöinä. Tärkeässä roolissa ovat myös asukkaiden osallisuuden lisääminen ja kansalaislähtöisen toiminnan vakiinnuttaminen. KultRinki -hankkeen kautta paikallista elinvoimaa voidaan vahvistaa ruohonjuuritasolta aktiivisten kuntalaisten ja seudun toimijoiden avulla. Kulttuuri¿ja liikuntaluotsitoiminta on aatteellisesti sitoutumatonta ja tarjoaa kanavan hyvin monenlaiseen aktiviteettiin. Toimintaan osallistumisen tapa määräytyy yksilön oman toimintakyvyn ja tarpeen mukaan. Hyvinvointipalveluiden käyttäjäjoukko kasvaa ja tulevaisuuden haasteena onkin turvata palvelujen saatavuus kaikille. Tämän lisäksi myös yksilölliset tarpeet korostuvat ja ihmisillä on halu panostaa hyvinvointiinsa entistä enemmän.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

15858

Aloituspäivämäärä

16.11.2015

Loppumispäivämäärä

14.01.2020

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.4 Maaseudun palvelut

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Maaseudun palvelut, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt