Hanke
Kehittämishanke - 14293

Kulttuurikipinä

ÄHTÄRIN ZOO RESORT Oy

31.12.2015 - 11.01.2019

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen tavoite on mahdollistaa (erityisesti nuorten) harrastajien tai aloittelijoiden helpon mukaanpääsyn paikkakunnan kulttuurituotantoihin musiikkiteatterileirin avulla. Hankkeen avulla saadaan uusia toimijoita, jolla taataan jatkossa säännöllinen kulttuuritarjonta. Kulttuurikipinä-leiri tarjoaa nuorille ammattilaisten avulla kokonaiskuvan sekä mahdollisuuden oppia laajasti teatterin tekemistä. Jokainen voi tutustua siihen osa-alueeseen, mikä erityisesti kiinnostaa ja päästä kokeilemaan sitä ohjatusti. Tavoite on, että kulttuurikipinä iskisi mahdollisimman moneen nuoreen, mahdollistaisi pääsyn alan ammatillisiin kouluihin ja toisi alan koulutustarjontaa maakuntaan. Hankkeen aikana luodaan toimintamalli, joka kokoaa teatteriesityksen tuotannon kaaren ja sen toteuttamiseen tarvittavia työtehtäviä tiivistetysti yhteen tuotantotahon ja tuottajan näkökulmasta. Toimintamallilla turvataan, että paikkakunnalla on jatkossakin kulttuurin tekijöitä ja laadukasta kulttuuritarjontaa. Malli tulee olemaan vapaassa käytössä eri kulttuuritoimijoiden kesken. Hanke tukee vahvasti Ähtärin matkailua, jonka yksi painopiste on kulttuurimatkailun kehittäminen ja sitä myöten maaseutuyritysten elävöittäminen.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

14293

Aloituspäivämäärä

31.12.2015

Loppumispäivämäärä

11.01.2019

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.4 Maaseudun palvelut

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Maaseudun palvelut, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt