Hanke
Kehittämishanke - 22058

Kulttuurituotannon ja luovien alojen aktivointihanke ¿ Oulu South Crea

Ylivieskan seutukuntayhdistys ry

30.04.2016 - 29.01.2020

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Hanke on Ylivieskan ja Nivala-Haapajärven seutukuntien yhteinen hanke. Hankkeessa kartoitetaan kulttuurituotannon/luovan alan mikroyrityksiä ja aloittavia yrityksiä sekä yrittäjiksi aikovia. Hankkeessa kerätään tietoja hyvistä toimintamalleista, joilla voidaan vahvistaa kulttuurituotannon/ luovien alojen yritystoimintaa. Hankkeessa selvitetään kysyntää kulttuurituotannon yrittäjyydelle seutukuntien alueella esim. kesätapahtumissa, matkailussa, hyvinvoinnissa jne.. Kartoituksen jälkeen kulttuurituotannon ja luovien alojen toimijoille suoritetaan kysely, jossa kysytään heidän tarpeitaan yritysneuvonnan, yrityshautomotoiminnan ja osuuskuntatoiminnan suhteen. Hankkeessa kartoitetaan Pohjois-suomalaisia säätiöitä ja rahastoja sekä suomalaisia ja ulkomaisia yrityssponsoreita, joilta aloittavat ja pienyrittäjät voivat hakea yksityistä rahoitusta yritystoiminnan kehittämiseen jatkossa. Hankkeessa selvitetään mahdollisuudet ja tarpeet Luovan studion perustamiseen. Selvitetään tarvetta ja mahdollisuutta suunnitella ja toteuttaa kulttuurituotannon ja luovien alojen toimijoille kehittämishanke tämän hankkeen jälkeen. Toteutetaan seminaareja ja luentotilaisuuksia, joissa annetaan tietoa yritystoiminnan aloittamisesta ja osuuskuntatoiminnasta sekä tietoa ansaintalogiikasta, liikeidean kehittämisestä, palvelumuotoilusta ja markkinointimahdollisuuksista. Järjestetään mahdollisuuksia toimijoille verkostoitua toisten alan toimijoiden kanssa ja järjestetään seminaarien yhteyteen tapahtumia, joissa he voivat tuoda esille osaamistaan alueen muille yrittäjille ja toimijoille ja verkostoitua toisten yritysten kanssa. Hankkeessa järjestetään taidetyöpajoja, joissa hyödynnetään taiteilijoita ja taideopiskelijoita tai luovan alan yrittäjiä kouluttajina. Työpajoissa annetaan tietoa yritystoiminnan aloittamisesta, luovuudesta ja osuuskuntayrittäjyydestä. Ylivieskan seutukuntayhdistys toteuttaa taidetyöpajoja Ylivieskatalo Akustiikassa ja Puuhkalan kotiseutumuseon alueella.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

22058

Aloituspäivämäärä

30.04.2016

Loppumispäivämäärä

29.01.2020

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

16.3 Mikroyritysten yhteistyö

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyö

Toimenpiteen tarkenne

Valtiontukea sisältämätön hanke (100 %)

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt