Hanke
Yleishyödyllinen investointihanke - 27399

Kulttuuriyhdistys Päiväkoti ry

Kulttuuriyhdistys Päiväkoti ry

14.05.2016 - 08.04.2019

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Kulttuuriyhdistys Päiväkoti ry:n hankkeen tavoitteena on peruskorjata kulttuurihistoriallisesti arvokas ns. Lottalan rakennus Hailuodossa sekä luoda tilasta kulttuurikeskus. Lottalan rakennus sijaitsee Hailuodon kylän ytimessä. Hirsirunkoinen talo on peräisin 1930-luvulta. Lottala on vaiherikkaan ja värikkään historiansa aikana toiminut muun muassa sota-ajalla Lotta-kahvilana, väliaikaisena synnytyslaitoksena syksyllä 1945, terveyskeskuksena, asuntoina ja viimeksi päiväkotina. Päärakennuksen lisäksi pihapiiriin kuuluu varasto sekä pieni ulkosauna. Piha-alue on aidattu ja sopii sellaisenaan tapahtumien järjestämiseen. Hailuodon kunta on kokonaisuudessaan kirjattu Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavassa merkinnällä: valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet ja rakennetut kulttuuriympäristöt. Lottalan peruskorjaaminen mahdolllistaa hailuotolaisille kulttuurihistoriallisesti tärkeän rakennuksen säilymisen sen alkuperää kunnioittaen. Hankkeen tavoitteena on peruskorjata Lottalan rakennus taloudellisuus ja ekologisuus huomioiden sekä vanhaa kunnioittaen. Peruskorjauksen jälkeen kulttuurikeskus tulee toimimaan tukikohtana, jossa eri alojen freelancerit, taiteilijat ja muut itsenäiset toimijat tuottavat alueellisesti ja valtakunnallisesti merkittäviä kulttuurisia sisältöjä (mm. kulttuuritapahtumia, työpajoja, näyttelyitä, taiteilijatapaamisia ja muita yleisötilaisuuksia). Lisäksi tiloissa tulee toimimaan lyhytaikaiseen käyttöön tarkoitetut kaksi taiteilijaresidenssiä. Tulevassa toiminnassa huomioidaan yhteisöllisyys, osallisuus sekä alueen erityispiirteet. Kulttuurikeskuksen toiminnan tavoitteena on osallistavien kulttuuritoimintojen kehittäminen sekä yhteisöllistä vuorovaikutusta vahvistavien kulttuuri- ja työtilojen luominen, sekä näiden toimintojen juurruttaminen osaksi pysyvää infrastruktuuria. Kulttuurikeskuksen ensisijainen kohderyhmä ovat hailuodon asukkaat, jonka lisäksi toiminta on tarkoitettu myös muualta Suomesta tuleville.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

27399

Aloituspäivämäärä

14.05.2016

Loppumispäivämäärä

08.04.2019

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Yleishyödyllinen investointihanke

Alatoimenpide

7.6 Kulttuuri- ja luonnonperintö

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Kulttuuri- ja luonnonperintö, investointi

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt