Hanke
Kehittämishanke - 183588

KULTURAKUTEN

Musikcafé After Eight rf

30.09.2022 - 30.12.2024

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Musikcafé After Eight vill genom projektet ”Kulturakuten” skapa ungdomsdrivna sociokulturella aktiviteter riktade till människor som av ekonomiska, sociala eller hälsomässiga skäl riskerar marginalisering. Ett samhällsinriktat projekt för hela Jakobstadsregionen där kulturen är arbetsverktyg och alla involverade gagnas. Tanken är att inspirera unga projektdeltagare i hela regionen att jobba samhällsnyttigt. Genom att förverkliga kulturprojekt och aktiviteter - från idé, planering, marknadsföring och förverkligande - ges de unga möjlighet att utvecklas, knyta nya kontakter och lära för livet. Något som i förlängningen ger bättre förutsättningar att hitta nya vägar ut i arbets- och studielivet. Genom att skapa lättillgängliga kulturevenemang och behovsinriktade aktiviteter sammanför vi människor och skapar miljöer för social samvaro. Vi vill jobba för ett inkluderande samhälle där alla kan känna sig sedda och hörda. Syftet med projektet ”Kulturakuten” är att minska ensamheten och den mentala ohälsan bland projektdeltagarna och de grupper som får ta del av aktiviteterna som ordnas inom projektet. Målsättningen är att göra kultur tillgänglig för alla, oberoende av ekonomiska, sociala och hälsomässiga förutsättningar. Målgruppen för det kulturella hjälparbetet är äldreboenden, diakonin, ungdomsföreningar i Jakobstadsregionen, handikappomsorgen och föreningar inriktade på hjälparbete, beroendevård med mera. Vårt mål är att skapa en bättre vardag för människor som av olika anledningar behöver stöd genom att ge dem möjlighet att delta i samhällsprojekt, aktiviteter, kulturevenemang och workshops. I samarbete med andra aktörer som arbetar med ideellt arbete vill vi svara mot de behov som inte blir uppfyllda idag.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (siirtymäkausi 2021–2022)

Hankenumero

183588

Aloituspäivämäärä

30.09.2022

Loppumispäivämäärä

30.12.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.4 Maaseudun palvelut

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Maaseudun palvelut, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt