Hanke
Kehittämishanke - 28111

Kulturhistoriskt Visitors Center

Oravais och Kimo Byars Skifteslag

01.06.2016 - 25.03.2019

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Det långsiktiga målet för detta planeringsprojekt är att skapa en port, ett kulturhistoriskt visitors center, ett skyltfönster för såväl närregionen som Österbotten och Svenskfinland. Målet med detta utvecklingsprojekt är att utreda, utveckla förutsättningarna samt skapa behövliga modeller och sociala strukturer för ett turistiskt och kulturhistoriskt informationscenter invid Europaväg 8 i anslutning till fjärden i Oravais. Centret bör vara såväl socialt, kulturellt, ekonomiskt som ekologiskt hållbart. Här skall havet, den Österbottniska landsbygden, kulturhistorien och den Finlandssvenska kulturen presenteras för turister och andra besökare.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

28111

Aloituspäivämäärä

01.06.2016

Loppumispäivämäärä

25.03.2019

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.1 Selvitykset ja suunnitelmat

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Selvitykset ja suunnitelmat

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt