Hanke
Investointihanke - 281160

Kuluntalahden kyläyhdistyksen kalustohankinnat kylätoiminnan kehittämiseen

Kuluntalahden kyläyhdistys ry

- 30.12.2024

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Kuluntalahden Kyläyhdistys on päättänyt elvyttää kylän yhteisöllisyyttä ja talkootoimintaa. Kyläyhdistys on saanut Kylätilan käyttönsä Fin-Terpuulta 2023 ja on kunnostanut talkootyöllä tilan yhdistyskäyttöön sopivaksi. Kalustohankintojen avulla Kylätilasta saadaan hyvin varusteltu tila, joka on kaikkien Kuluntalahdessa toimivien yhdistysten käytössä kokous- ja koulutustiloina. Tarkoitus on hyödyntää tilaa myös erilaisten Kuluntalahdessa toteutettavien tapahtumien keskuspaikkana. Myös Kylätilan läheisellä alueella hyödynnetään hankkeessa hankittavaa kalustoa ulkoilmatapahtumissa.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

281160

Loppumispäivämäärä

30.12.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Maaseututyyppi

Kaupungin kehysalue

Toimenpide

Investointihanke

Alatoimenpide

Pienhankkeena toteutettava investointi

Toimenpiteen tyyppi

Pienhankkeet

Toimenpiteen tarkenne

Pienhankkeena toteutettava investointi

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO8

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt