Hanke
Kehittämishanke - 75702

Kumppanuudella ruokasektorille vuorovaikutusta ja innovatiivisuutta – KURVI

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy

30.09.2018 - 27.01.2023

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Etelä-Savon ruoka-ala on suurimmaksi osaksi mikroyritysten varassa. Maataloustuotteiden jatkojalostuksen, mukaan lukien luomu- ja luonnontuotteet, ja paikallistuotteiden markkinoinnin lisäksi tarvitaan liiketoimintalähtöisiä innovaatioita ja maaseutuelinkeinojen monipuolistamista. Kilpailukyvyn ja liiketoiminnan vahvistaminen vaatii yrityksiltä kykyä ennakointiin, proaktiiviseen toimintaan ja muutosten läpivientiin. Verkostoituminen, kumppanuudet ja toimialojen rajapinnoille syntyvä liiketoiminta luovat uusia mahdollisuuksia. Ne eivät kuitenkaan synny itsekseen, vaan tueksi tarvitaan uutta toimialarajat ylittävää tietoa ja konkretiaa uusien toimintatapojen ja teknologioiden käyttöön. Kumppanuudella ruokasektorille vuorovaikutusta ja innovatiivisuutta- KURVI -hanke tavoitteena on -tarjota ruoka-alan yrityksille ajankohtaisia ja uusia aineksia, ajatuksia ja ideoita yritystoiminnan kehittämiseen ja sekä mahdollistaa yritysten laaja-alainen verkostoituminen eri tahojen kanssa -tuoda ruoka-alan valtakunnallisen tason kehittämistoimet alueella hyödynnettäviksi -kehittää uusia toimintamalleja yhteistyöhön ja ruoka-alan edistämiseen ja lisätä yhteistä tietämystä niiden tehostamiseksi KURVI-hankkeen tuloksena Etelä-Savon yrityksissä uusien teknologioiden haltuunotto helpottuu ja niitä osataan hyödyntää yrityksien kehittämisessä ja johtamisessa. Tilaisuudet saattavat yhteen toimijoita mahdollistaen yhteistyön koko ruokajärjestelmässä. Yhteistyöllä muiden valtakunnallisten hankkeiden kanssa Etelä-Savo pääsee osaksi kansainvälisen osaamisen kehittämisen ja kasvualojen sekä uusien elinkeinojen valtakunnallista kehitystyötä. Etelä-Savon ruokatoimijoiden välinen yhteistyö tiivistyy. Hanke tuottaa kuukausittain ilmestyvän Etelä-Savon ruoka-alan uutiskirjeen yhteisen osaamispohjan lisäämiseksi ja siitä tiedottamiseksi.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

75702

Aloituspäivämäärä

30.09.2018

Loppumispäivämäärä

27.01.2023

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

16.10 Muut yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyö

Toimenpiteen tarkenne

Valtiontukea sisältämätön hanke (100 %)

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt