Hanke
Kehittämishanke - 282946

Kun Suomi muutti Ruotsiin

Kimingin Nuorisoseura r.y.

- 30.12.2024

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Hankkeessa luodaan ilmaistapahtuma, joka pidetään Kimingin Ns talolla kesällä 2024. Tapahtumasta muodostetaan jokavuotinen kesätapahtuma, jossa kyläyhteisö rakentaa eri teemaisia tapahtumia. Tapahtumat teemoittuvat pitkälti alueen historiaan ja perinteisiin, mutta mitään aihetta ei suljeta pois, vaan kuunnellaan herkällä korvalla asukkaiden ja tapahtumassa kävijöiden palautetta ja näin kehitetään tapahtumista vetovoimaisia maaseudun elinvoimaa edistäviä tapahtumia. Tapahtumien teemat toteutetaan taiteen eri keinoin, ja näin osallistetaan alueen asukkaita tuottamaan tapahtumat paikallisin voimin. Tapahtumien tuottaminen tapahtuu ammattilaisten avustuksella ja paikallisten asukkaiden osallistuminen on tässä tärkeässä roolissa. Tapahtumissa viestitään elävän maaseudun mahdollisuuksista ja korostetaan maaseudun yhteisöllisyyttä sekä elinvoimaa. Tapahtumien tärkeänä tavoitteena on luoda pysyvä tapahtumien jatkumo, joihin myös edesautetaan nuorten osallistuminen tapahtuman järjestelyihin matalalla kynnyksellä.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

282946

Loppumispäivämäärä

30.12.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Maaseututyyppi

Harvaan asuttu maaseutu

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

Maaseudun palvelujen ja toimintaympäristön kehittämisen yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tarkenne

Koordinointi- ja aktivointihankkeet

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO8

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt