Hanke
Kehittämishanke - 61448

Kunnallistalon tulevaisuuskartoitus (tarve, toimijat ja kunto)

Tohmajärven kunta

01.12.2017 - 30.12.2019

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Hankkeessa kartoitetaan Tohmajärven Kunnallistalon nykyisten ja mahdollisien muiden käyttäjien näkemykset talon tarpeellisuudesta ja tulevasta käyttötarkoituksesta, päivitetty näkemys talon kunnosta, arvio eri peruskorjausvaihtoehdoista ja niiden kustannuksista sekä mahdollisesta ulkopuolisesta rahoituksesta ja toimijasta. Selvityksistä syntyy kattava kirjallinen raportti, jonka pohjalta voidaan tehdä päätöksiä jatkotoimenpiteistä.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

61448

Aloituspäivämäärä

01.12.2017

Loppumispäivämäärä

30.12.2019

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.1 Selvitykset ja suunnitelmat

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Selvitykset ja suunnitelmat

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt