Hanke
Yleishyödyllinen investointihanke - 27539

Kuntopuisto-hanke

Kärkölän kunta

01.07.2016 - 20.12.2019

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Kärkölän kuntaan on yhteistyössä Kärkölän kunnan, Phlu:n liikuntaneuvonnan ja Kärkölän vanhus- ja vammaisneuvoston kanssa suunniteltu senioripuisto Järvelän taajamaan kauppojen ja vanhusten vuokra-asuntojen välittömään läheisyyteen. Senioripuisto on liikuntapaikka, joka on suunniteltu ikäihmisille liikuntakyvyn ja tasapainon parantamiseksi sekä lihasvoiman säilyttämiseksi. Puisto on monikäyttöinen harjoittelupaikka monille eri-ikäisille ihmisille. Sinne on vapaa pääsy ja sen tarkoituksena on palvella mahdollisimman laajasti kärköläläisiä senioreita. Tavoitteena on kannustaa ikääntyviä liikkumaan esteettömästi ja turvallisesti sekä pitämään huolta omasta kunnosta ja lihasvoimasta. Senioripuistossa on suunniteltu sijoitettavaksi lihaskuntolaitteita sekä tasapainoa ja liikkuvuutta ylläpitävä laitteita. Säännöllisellä harjoittelulla on mahdollista vähentää kaatumisriskiä, helpottaa arjessa selviämistä sekä virkistää niin mieltä kuin muistia. Puistossa saa harjoitella itsenäisesti ja vapaasti ilman ajanvarausta. Liikuntatoimi ja vanhustyön asiantuntijat tekevät yhteistyötä puiston suunnittelussa ja alueelle sijoitettavien kuntoiluvälineiden valinnassa. Kunnan tekninen toimi on tasoittanut ja tehnyt tarvittavat muutostyöt alueelle. Kunta vastaa puiston kunnossapidosta. Senioripuiston tavoitteena on luoda mahdollisimman matala kynnys liikunnan aloittamiseen ja aktivoida ikääntyneitä ja ikääntyviä liikkumaan säännöllisesti. Liikunnan lisäksi puisto tarjoaa paikan sosiaalisten kontaktien luomiseen muiden ihmisten kanssa. Tämän lisäksi Kukonmäen kuntoradan läheisyyteen on suunniteltu toteutettavaksi kuntopiste, jossa olisi muutama lihaskuntoa, tasapainoa ja liikkuvuutta kehittäviä laitteita. Kuntopiste on kaikkein kuntalaisten käytettävissä. Terveysliikunnan tavoitteena on lisätä asukkaiden omaehtoista liikuntaa tarjoamalla monipuolisia matalan kynnyksen lähiliikuntapaikkoja.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

27539

Aloituspäivämäärä

01.07.2016

Loppumispäivämäärä

20.12.2019

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Yleishyödyllinen investointihanke

Alatoimenpide

7.5 Vapaa-aika ja matkailuinvestoinnit

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Vapaa-aika ja matkailuinvestoinnit

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt