Hanke
Investointihanke - 288958

Kupparinojan kunnostushanke

Äimäjärven suojeluyhdistys ry

- 30.12.2025

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Äimäjärven suojeluyhdistys ry on päättänyt puhdistaa Kuppariojan saostusaltaan vuonna 2022 Vanajavesikeskuksen harjoittelijan tekemän kuntotutkimuksen suosittamana. Tehtyjen selvitysten perusteella altaan kunto on romahtanut. Kunnostuksen yhteydessä samalla kustannuksilla voidaan helposti lisätä uudenlainen menetelmä eli uppopuupuhdistusmenentelmä, joka vähentäisi kaikista parhaiten ja edullisin kustannuksin järven fosfori kuormitusta. Kupparioja laskee siltojen väliin, joka on viime vuosina alkanut kasvaa lisääntyvässä määrin vesikasvillisuutta. Vesikasvien niitot siltojen välissä ovat välttämättömiä olemassa olevien rumpujen edustoilta. Lisäksi maanomistajat ovat talven 2024 alussa ruopanneet Kuppariojan, jolloin kuormitus tullee lisääntymään altaaseen. Hankkeessa kohdistuvat niitot eivät koske yksityisiä rantoja. Pyrkimyksenä on pienentää Äimäjärveen tulevaa kuormitusta ja estää siltojen välisen alueen tukkeentuminen. Vaikuttavuus jatkuu Oikolanjoen ja Saaristenjärven kautta aina Vanajaveteen saakka. Järven veden laadun paraneminen on talousalueen virkistyskäyttöä ja kalastusta lisäävä toimenpide. Kupparinojan kunnostushankkeen toteutusaika 1.4.2024 -31.12.2025

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

288958

Loppumispäivämäärä

30.12.2025

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Maaseututyyppi

Kaupunkien läheinen maaseutu

Toimenpide

Investointihanke

Alatoimenpide

Yleishyödylliset luonnonvarainvestoinnit

Toimenpiteen tyyppi

Yleishyödylliset ympäristö- ja ilmastoinvestoinnit

Toimenpiteen tarkenne

Yleishyödylliset investoinnit luonnonvarojen kestävään hoitoon

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO5

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt