Hanke
Kehittämishanke - 265093

Kurikan Hydrogeologisen kokonaisuuden kehittämisverkosto

Kurikan kaupunki

- 29.06.2025

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Kurikan kaupunki käynnistää hankeen Kurikassa sijaitsevan hydrogeologisen esiintymän ympärille. Esiintymä on alueellisesti merkittävä ja vaatii ympärilleen laajemman organisaation. Hankkeessa kartoitetaan alalla toimivaa toimijakenttää ja luodaan verkostoa alueen toimijoiden kesken. Hankkeessa luodaan yhteydet alan toimijoihin sekä kartoitetaan alueen mahdollisuudet. Kartoitetaan alueen merkittävyys alueen elinkeinoihin, vedensaantiin jne. Kurikka on osa ruokamaakuntaa, jossa puhtaat raaka-aineet on lähtökohta. Puhdas vesi tuo uusia mahdollisuuksia ruoantuotanto elinkeinoille ja ruuantuotannon jatkojalostukseen. Hankkeessa luodaan edellytykset alueen tunnettuuteen ja saavutettavuuteen. Hankkeessa tehdyn pohjakartoituksen pohjalta alueelle luodaan visio ja toimintasuunnitelma hankkeen isomman kuvan toteuttamiseksi. Toimenpidesuunnitelmassa määritellään jatkotoimenpiteet, tavoiteaikataulu ja toteuttajaosapuolet alueen kehitykselle.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

265093

Loppumispäivämäärä

29.06.2025

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Maaseututyyppi

Maaseudun paikalliskeskukset (kaupunkien läheinen maaseutu)

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

Maaseudun palvelujen ja toimintaympäristön kehittämisen yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tarkenne

Koordinointi- ja aktivointihankkeet

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO8

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt