Hanke
Kehittämishanke - 107781

Kuusamo Summit 2020

Kuusamon 4H-yhdistys ry

30.09.2019 - 28.06.2023

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Kuusamo Summit 2020 Kuusamo Summit 2020 - hankkeen keskeisenä tavoitteena on mahdollistaa alueen nuorten omaehtoinen aktivoituminen sekä vaikuttaminen tärkeäksi kokemiinsa teemoihin. Hankkeella on kolme päätavoitetta: 1. Nuorten aktiivisuuden, osallisuuden ja vaikuttamisen mahdollistaminen sekä edistäminen 2. Yhteisöllisyyden ja kuulumisen tunteen lisääminen 3. Tietoisuuden lisääminen ilmastonmuutoksesta ja sen torjunnasta Hankkeen tuloksena kehitetään Kuusamo Summit ¿ toimintamalli, joka mahdollistaa nuorten vaikuttavan toiminnan yhteistyöverkostojen tukemana. Konkreettisena tuloksena järjestetään kansainvälinen nuorten ilmastotapahtuma Kuusamo Summit 2020 Kuusamossa 9.-11.10.2020. Tapahtumaan tavoitellaan vähintään 200 osallistujaa vähintään viidestä eri maasta. Hankkeen aikana saatujen kokemusten perusteella jatketaan Kuusamo Summit ¿toimintamallin kehittämistä siten, että Kuusamo Summit ¿tapahtuma voitaisiin järjestää noin viiden vuoden välein. Hanketta toteutetaan seuraavasti: Työpaketti 1: Toimintamallin kehittäminen a) Nuorten tavoittaminen ja verkoston kokoaminen b) Nuorten ryhmäytyminen ja koulutukset c) Kuusamo Summit 2020 suunnittelu ja valmistelut d) Yhteisötaideteos Työpaketti 2: Markkinointi ja viestintä a) Hankkeen markkinointi toiminta-alueella b) Kuusamo Summit 2020 -tapahtuman markkinointi Työpaketti 3: Kuusamo Summit 2020 toteuttaminen a) Tapahtuman ohjelman järjestäminen b) Tapahtuman striimaus c) Tapahtuman käytännön järjestelyt Työpaketti 4: Hallinto Hankkeen toteutusaika: 1.10.2019 ¿ 31.12.2020. Hankkeen hallinnoija ja toteuttaja: Kuusamon 4H-yhdistys Hankkeen kokonaisbudjetti: 47 550 EUR, joista julkista rahoitusta 90%.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

107781

Aloituspäivämäärä

30.09.2019

Loppumispäivämäärä

28.06.2023

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.4 Maaseudun palvelut

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Maaseudun palvelut, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt