Hanke
Yleishyödyllinen investointihanke - 169040

Kuusan kylän ulkoliikuntapuisto

Kuusan koulun vanhempainyhdistys ry

17.05.2021 - 25.06.2024

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Hanke rakentaa ulkoliikuntapuiston Kuusan koulun pihaan. Puisto ja siihen valitut välineet on suun-nattu eri-ikäisten ja -tyyppisten kuntoilijoiden käyttöön, kattaen niin kylässä kokoontuvat liikunta-ryhmät, koululaiset kuin yksittäiset lenkkeilijätkin. Puiston yhteyteen tulee liikuntavälinekaappi. Hankkeeseen osallistuu koko Kuusan kylä: kyläläiset, yritykset ja yhdistykset. Hankkeesta vastaa Kuusan koulun vanhempainyhdistys. Hanke liittyy Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjel-maan ja sen toteuttamiseen haetaan EU:n maaseuturahaston osarahoitusta.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (siirtymäkausi 2021–2022)

Hankenumero

169040

Aloituspäivämäärä

17.05.2021

Loppumispäivämäärä

25.06.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Yleishyödyllinen investointihanke

Alatoimenpide

7.4 Maaseudun palvelut

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Maaseudun palvelut, investointi

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt