Hanke
Investointihanke - 254785

Kuusinkijoki kuntoon

Kuusinkijoki kuntoon ry

- 30.12.2024

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Kuusinkijoki kuntoon ry on ostanut Kuusinkijoessa olevan Myllykosken vesivoimalaitoksen ja siihen kuuluvat maa- ja vesialueet joulukuussa 2022. Syys- lokakuussa 2023 aloitetaan 67:n vuoden ajan kuivana olleen Piilijoen pohjan puhdistaminen. Työ tehdään pääosin konetyönä ja lopuksi käsityönä. Piilijoen puhdistaminen on esityö varsinaiselle Kuusinkijoen avaamiselle. Kesällä 2024 Piilijoen liittyminen Kuusinkijokeen rakennetaan valmiiksi konsulttiyhtio AFRY:n tekemän suunnitelman mukaisesti. Työt on tavoite olla valmiina syksyllä 2024. Kuusinkijoki kuntoon ry on kuusamolainen yhdistys, jonka tavoitteena on saada Oulankajoen sivujoki, Kuusinkijoki, sellaiseen kuntoon, että erittäin uhanalaisen taimenen ja muiden vaelluskalojen on mahdollista päästä perinteisille kutualueilleen. Kuusamossa Oulankajoen sivujoki, Kuusinkijoki, on yksi Suomen parhaan potentiaalin omaavista taimenjoista. Ennen voimalaitosta taimen ja muut vaelluskalat nousivat Kuusinkijokea pitkin yläpuolisille järvialueille kutemaan ja kasvamaan. Myllykosken pienvesivoimala on estänyt kalojen nousun joen latvajärville kutemaan 67:n vuoden ajan.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

254785

Loppumispäivämäärä

30.12.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Maaseututyyppi

Harvaan asuttu maaseutu

Toimenpide

Investointihanke

Alatoimenpide

Yleishyödylliset luonnon monimuotoisuusinvestoinnit

Toimenpiteen tyyppi

Yleishyödylliset ympäristö- ja ilmastoinvestoinnit

Toimenpiteen tarkenne

Yleishyödylliset investoinnit luonnon monimuotoisuuden edistämiseksi

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO6

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt