Hanke
Kehittämishanke - 79023

Kuvauskopterit maatalouden työkaluna

ProAgria Länsi-Suomi ry

31.08.2018 - 22.03.2023

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Ilmakuvauslaitteistojen yleistyessä ovat sen mahdollisuudet lisääntyneet myös työkaluna erityisesti maataloussektorilla. Automatisoitujen ohjelmistojen helppous ja laitteistojen huokeus ovat tehneet toiminnan hyötyjen hyödyntämisen mahdolliseksi kaikille asiasta kiinnostuneille. Hankkeen tarkoitus on kertoa, näyttää ja opastaa kuinka helppoa on erilaisten harrastelijatason ilmakuvauslaitteistojen hyödyntäminen biotaloussektorin kestävän kehityksen päätöksenteossa. Erityisesti peltoviljelyssä ilmakuvauksilla saadaan lisätietoa pellon kasvukyvystä, eri alueiden satopotentiaalieroista sekä tuotantopanosten vaikuttavuudesta. Tietoa voidaan hyödyntää suunniteltaessa lannoitusta, peruskunnostuksia ja kasvinsuojelua tarpeen mukaiseksi, mikä hyödyttää ympäristöä ja parantaa viljelyn kannattavuutta. Suoritamme seitsemällä paikkakunnalla teoriakoulutuksia ja kenttäkoulutuksia, sekä annamme toimintaa aloittaville henkilöille yksilöityä neuvontaa. Hankkeen aikana seurataan osallistuneiden henkilöiden käyttökokemuksia ja mietteitä uudesta teknologiasta ja sen mahdollisuuksista.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

79023

Aloituspäivämäärä

31.08.2018

Loppumispäivämäärä

22.03.2023

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

1.2 Tiedonvälitys ja esittelytoimet

Toimenpiteen tyyppi

Koulutus ja tiedonvälitys

Toimenpiteen tarkenne

Tiedonvälitys ja esittelytoimet, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt