Hanke
Kehittämishanke - 56067

Kväve tillförsel och markvård i ekologisk odling

Ålands Hushållningssällskap rf

11.10.2017 - 29.06.2018

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Dag 1 Diskussion kring Paul Riesingers avhandling om kväve tillförsel genom symbiotisk kväve fixering och ogräs förekomst på ekologiska gårdar. Dag 2 kommer att handla om växtföljdsomlopp samt markvård. Även fysikalisk ogräsbekämpning avhandlas i mån av tid och intresse. Se bilaga

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Ahvenanmaan kehittämisohjelma

Hankenumero

56067

Aloituspäivämäärä

11.10.2017

Loppumispäivämäärä

29.06.2018

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

1.1 Tietämyksen siirto ja tiedotustoimenpiteet - tuki ammattikoulutukseen ja osaamisen kehittämistoimenpiteisiin

Toimenpiteen tyyppi

Tietämyksen siirto, Ahvenanmaa

Toimenpiteen tarkenne

Tietämyksen siirto, tiedonvälitys

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt