Hanke
Kehittämishanke - 285706

Kylä nuoret töihin

Sallan 4H-yhdistys r.y.

- 29.11.2025

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Hankkeessa etsitään toimintamallia nuorten työelämään opastamisessa haja-asutusalueella. Autetaan nuoria työllistymään lähellä omaa asuinaluettaan, etsitään työkohteita, koulutetaan ja opetellaan tekemään töitä yhdessä. Nuorten työpanos lisää ja monipuolistaa palveluita kylissä, joissa ei ole samanlaista tarjontaa kuin kaupungeissa. Nuoria innostetaan ja opastetaan yrityskokeiluihin tuottamalla sosiaaliseen mediaan vinkkisarjaa nuorilta kesäyrittäjiltä toisille nuorille. Nuoria viedään muiden kyläläisten kanssa luontoon ja koulutetaan keräämään luonnontuotteita myyntiin sekä omaan käyttöön. Samalla opastetaan erityisesti ulkomaalaistaustaisille nuorille metsän hyödyntäminen jokamiehenoikeudet ja velvollisuudet huomioiden. Työelämän puutteita paikkaillaan nuorille suunnatuilla koulutuksilla. Hanke toteutetaan Sallan 4H-yhdistyksen toiminta-alueella Sallassa ja Kemijärvellä 1.5.2024 - 30.11.2025

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

285706

Loppumispäivämäärä

29.11.2025

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Maaseututyyppi

Harvaan asuttu maaseutu

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

Maaseudun palvelujen ja toimintaympäristön kehittämisen yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tarkenne

Koordinointi- ja aktivointihankkeet

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO8

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt