Hanke
Kehittämishanke - 38830

Kyläkisälli

Pohjois-Pohjanmaan Liikunta ja urheilu ry

10.04.2017 - 25.02.2021

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Kyläkisälli-hankkeen aikana kylillä/alueilla vierailee Suomen ensimmäinen jatkuvaan käyttöön rakennettu hyvinvointi-auto Eikka. Hankkeen aikana tapahtuva kehittäminen painottuu kylällä järjestettävään toimintaan jota projekti tukee. Palvelut voivat sisältää esimerkiksi bussin vierailut kylällä, kylän oman liikuntakampanjan toteutuksen, ryhmä- tai muuta liikuntaa ja koulutuksia. Kyläkohtaiset tarpeet selvitetään ennen toiminnan alkua. Pohjois-Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu on tehnyt terveydenedistämistyötä Eikka-hyvinvointibussilla. Näiden kuntakierrosten aikana on tullut esille tarve harvaanasuttujen alueiden palveluiden kehittämisestä. Liikkuva toimintayksikkö mahdollistaa monistettavan konseptin ja laadukkaiden palveluiden tarjoamisen myös haja-asustus alueilla. Kokemuksen mukaan Eikka-bussi on aina tervetullut vieras ja sitä odotetaan kuin myymälä- ja tai kirjastoautoa. Auton vierailu kylällä/asuinalueella toimii ponnahduslautana kylän toiminnan kehittämiseksi ja ihmisten aktivoimiseksi. Oman toimintaympäristön tunteminen ja sen erityispiirteiden huomioon ottaminen voi parhaimmillaan luoda alhaalta ylöspäin pysyvää toimintaa. Toimintaa voidaan edelleen tehostaa lisäämällä ja tiivistämällä verkostoyhteistyötä. Hajautetun vastuun periaatteella voidaan palveluja kierrättää ja sitouttaa kylät oman hyvinvointinsa edistämiseen kustannustehokkaasti ja kyläläiset saavat laadukkaita palveluja lähellä omaa arkiympäristöään. Hankkeen toteuttamisesta hyötyvät kylien toiminnan elävöittämisen ja laadun parantamisen sekä asukkaiden yhteisöllisyyden lisäämisen kautta kaikki paikalliset asukkaat. Hanketta toteutetaan koko Oulun Seudun Leaderin toiminta-alueella, mutta ensisijaisesti harvemmin asutuilla alueilla.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

38830

Aloituspäivämäärä

10.04.2017

Loppumispäivämäärä

25.02.2021

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.4 Maaseudun palvelut

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Maaseudun palvelut, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt