Hanke
Kehittämishanke - 28470

Kyläkumppanit ja kansainväliset kaverit -esiselvityshanke

Varsinais-Suomen jokivarsikumppanit ry

31.05.2016 - 04.02.2020

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen tarkoituksena on luoda edellytyksiä kansainvälisille hankkeille, joissa Jokivarsikumppanien alueen asukkaat ja yhdistykset toteuttavat yhteisöllisyyteen ja oman elinympäristön kehittämiseen liittyviä toimenpiteitä. Esiselvityshankkeessa kartoitetaan mahdollisuuksia ja toimintatapoja kyläaktiivien osallistumiselle kylätoimintaan tai johonkin kylälle tärkeää teemaan liityvään toimintaan toisessa maassa. Hankkeessa selvitetään mahdollisuudet lisätä Eurooppalaisen vapaaehtoispalvelun hyödyntämistä erityisesti nuorten kansainvälistymisessä. Lisäksi aktivoidaan ystävyyskuntatoiminnan kehittämistoimenpiteitä.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

28470

Aloituspäivämäärä

31.05.2016

Loppumispäivämäärä

04.02.2020

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.1 Selvitykset ja suunnitelmat

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Selvitykset ja suunnitelmat

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt