Hanke
Kehittämishanke - 264382

KyläLähtee liikkeelle

Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu ry

- 30.12.2025

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

KyläLähtee liikkeelle -hankkeen tavoitteena on edistää perheiden hyvinvointia ja liikkumista Päijänne-Leaderin alueella. Hyvinvointia ja liikkumista edistetään parantamalla perheiden liikuntatietoisuutta mm. innovoimalla uusia toimintatapoja, jotka voidaan tuoda perheiden arkeen. Hyvinvointia ja liikkumista lisätään myös erilaisten tapahtumien ja tilaisuuksien kautta, joita järjestetään kylillä. Keskeisenä tavoitteena on lisätä perheiden osallisuutta oman arjen, alueen/kylän toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa, sekä tarjota yhdistyksille tukea perheiden tarpeista lähtevän liikunnallisen toiminnan kehittämiseen. Hankkeessa kartoitetaan ensin tarpeita ja tarpeiden pohjalta toteutetaan työpajoja, järjestetään tapahtumia, viestitään sosiaalisen median kautta toiminnoista ja tapahtumista sekä juurrutetaan toimintaa kylässä asuvien perheiden hyväksi. Lopputulemana saada aikaa lissä liikettä ja fyysisesti aktiivisempi arki ja sitä kautta parempi elämänlaatu. Yhdistyksiin ja kylille syntyy myös uusia toimintatapoja ja- malleja, joiden kautta toiminta saadaan jatkumaan ja pysymään virkeänä. #KyläLähteeLiikkeelle -hankkeen kautta perheiden kokonaisvaltainen hyvinvointin kylillä paranee, liikunnallinen toiminta ja yhteisöllisyys lisääntyy ja kyliin saadaan aktiivisempia, tuotteliaampia ja onnellisempia perheitä. Hanke kestää kaksi vuotta. Ensimmäisenä hankevuonna tavoitetaan 4-5 kylää/aluetta. Toisena hankevuonna toiminnot jalkautetaan muihin Päijänne-Liederin alueen kuntiin.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

264382

Loppumispäivämäärä

30.12.2025

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Maaseututyyppi

Sisempi kaupunkialue

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

Maaseudun palvelujen ja toimintaympäristön kehittämisen yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tarkenne

Koordinointi- ja aktivointihankkeet

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO8

Ajankohtaista hankkeesta

KyläLähtee Liikkeelle -hanketta voi seurata tarkemmmin hankkeen omasta blogista. Blogissa kerrotaan mitä hankkeessa on tapahtunut, mitä parhaillaan tehdään ja mitä kaikkea suunnitellaan jatkoon. Blogissa vierailee myös muita kirjoittajia, jotka sivuavat aihetta ja kertovat esimerkiksi liikunnan tärkeydestä tai jakavat toimivia ideoita siitä, mikä omalla kylällä toimii jo todella hienosti. Kannattaa käydä lukemassa!

https://www.phlu.fi/lasten-liikunta/kylalahtee-liikkeelle-hanke/hankkeen-blogi/

Hankkeen yhteyshenkilöt