Hanke
Kehittämishanke - 85052

Kyläluotsi

Suomussalmen kunta

31.12.2018 - 09.01.2023

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Kyläluotsi-hanke on sateenvarjohanke, jossa kootaan ja koordinoidaan kylien kehittämistä kylien lähtökohdista koko Suomussalmen kunnan alueella ja luodaan edellytykset ja alusta: Kylien omien suunnitelmien laatimiselle ja hankkeiden toteuttamiselle, yhdistysten työllistämiselle ja kyläläisten osallisuudelle, digitaaliselle osallisuudelle sekä kylien matkailutoiminnan ja -hankkeiden kehittämiselle sekä edistämiselle. Kohderyhmänä kyläyhdistykset, haja-asutusalueen asukkaat sekä maaseudulla toimivat järjestöt, yhdistykset ja muut toimijat. Hankkeen avulla parannetaan myös alueen elinvoimaisuutta, liikennöintimahdollisuuksia ja turvallisuutta sekä etsitään ratkaisuja vapaaehtoistyössä jaksamiseen verkostoitumisen, eri toimijoiden yhteistyön sekä digitaalisin keinoin.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

85052

Aloituspäivämäärä

31.12.2018

Loppumispäivämäärä

09.01.2023

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.1 Selvitykset ja suunnitelmat

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Selvitykset ja suunnitelmat

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt